fay_web

คุณสมบัติ Cosplayer ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
1.เพศชาย หรือ เพศหญิง (ไม่จำกัดอายุ)
2.ส่งรูปภาพชุดที่จะใส่ในวันงานจริง พร้อมกับใบสมัคร  http://japanfesta.com/download/COSPLAYRUNWAY2017.docx

รายละเอียดในการคัดเลือก
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ ในวันที่ 13 มกราคม 2560
2.ยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ activity@gyucreative.com
3.ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ รายงานตัวในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จุดลงทะเบียน Japan Festa in Bangkok (รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้ารอบทราบหลังจากวันประกาศ)

ปิดรับสมัคร Cosplay Runway เข้าร่วมกิจกรรม Japan Festa in Bangkok 2017 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2016 – 10 มกราคม 2017