J-Live

ระยะเวลาในการโหวต

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

 

 

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

 

ทุกทีมที่ได้ขึ้นแสดงในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 มีสิทธิ์ได้รับรางวัล POPULAR VOTE พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อม โล่เกียรติยศ

โดยคะแนนนับจาก 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 คะแนนโหวตก่อนวันงาน คิดเป็นร้อยละ 50 โดยนับคะแนนจากจำนวนยอดกด Like แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์วง ที่ https://www.facebook.com/JapanFesta และ Application : JapanExpoThailand

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – 26 ธันวาคม 2559

ช่องทางที่ 2 คะแนนโหวตจากผู้เข้าร่วมงาน Japan Festa in Bangkok 2017 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโหวตได้ในงาน ณ จุดลงทะเบียน

jj

vote