Jlive-02

J – Live Music

รายละเอียดการคัดเลือก

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.japanfesta.com กรอกใบสมัครโดยละเอียด พร้อมแนบภาพถ่ายวง และลิ้งค์ URL Clip VDO ของวง และส่งอีเมล์มาที่ activity@gyucreative.com
  2. Clip VDO ที่ส่งต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที และต้องเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  3. ส่งใบสมัครและ Clip VDO ได้ถึง ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางทีมงานจะเป็นผู้คัดเลือกวงที่ได้ขึ้นแสดงและประกาศรายชื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผ่านช่องทาง ดังนี้

– www.japanfesta.com

– www.facebook.com/JapanFesta

  1. สำหรับวงที่ได้ขึ้นเล่นในงาน Japan Festa in Bangkok 2019 ทุกวง ต้องทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์วงของตัวเองส่งให้ทีมงานภายใน วันที่ 6 ธันวาคม 2561 (ขนาด A4)
Download-Button3